Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για τη Δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου Ωφελούμενου – Εξυπηρετούμενου για τις ανάγκες των Προ-αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.)
Αντικείμενο έργου
Αντικείμενο του έργου ήταν η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών.
Προβλήματα που έλυσε
Πρόβλημα 1
Παροχή των απαραίτητων εργαλείων στο προσωπικό έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ηλεκτρονική τήρηση πλήρους φακέλου για κάθε ωφελούμενο
Πρόβλημα 2
Παρέχεται πλέον πλήρης υποστήριξη του συνόλου των διαδικασιών που έχουν να κάνουν με την καταγραφή πληροφοριών των ωφελούμενων στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών
Η λύση

Το έργο αφορούσε την μηχανογράφηση των παρακάτω Κέντρων :

  • Προ-αναχωρησιακό Κέντρο Ταύρου
  • Προ-αναχωρησιακό Κέντρο Αμυγδαλέζας
  • Προ-αναχωρησιακό Κέντρο Κορίνθου
  • Προ-αναχωρησιακό Κέντρο Ξάνθης
  • Προ-αναχωρησιακό Κέντρο Παρανεστίου Δράμας
  • Προ-αναχωρησιακό Κέντρο Φυλακίου Ορεστιάδας
  • Προ-αναχωρησιακό Κέντρο Μοριάς Λέσβου
  • Παρακολουθείται πλήρως ο κύκλος όλων των κινήσεων που πραγματοποιούνται κατά την εισαγωγή των ωφελούμενων στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών καθώς και των λοιπών διαδικασιών που πλαισιώνουν τον φάκελο (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη, Υπηρεσίες Διερμηνείας κλπ).
Τα αποτελέσματα

Παρακολούθηση του ιστορικού και της τρέχουσας κατάστασης κάθε ωφελούμενου και σε πραγματικό χρόνο.

Κωδικοποίηση των διαδικασιών και παρακολούθηση των βημάτων κάθε μιας από αυτές.

Παραγωγή στατιστικών πληροφοριών και αναφορών.

Ελαχιστοποίηση λαθών των πληροφοριών