AGFA PACS/RIS
Enterprise Imaging
What is it?
What is it?

Το Enterprise Imaging είναι η νέα πλατφόρμα για το PACS/RIS από την AGFA HealthCare. Δημιουργεί και τροφοδοτεί τις διαγνωστικές μονάδες με λίστες εργασίας, οι οποίες βασίζονται στο πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM Modality Worklist. To RIS, με τη σειρά του, δημιουργεί λίστες εργασίας για τους ακτινολόγους, τους τεχνολόγους και το υπόλοιπο προσωπικό, που είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία και εκτέλεση της εξέτασης και την παρακολούθηση των προγραμματισμένων εργασιών. 

Όταν η λήψη των εικόνων στη διαγνωστική μονάδα ολοκληρωθεί, ο χειριστής στέλνει την εξέταση στο PACS μέσω του πρωτοκόλλου DICOM Store. Οι ακτινολόγοι θα διαγνώσουν τις εξετάσεις μέσω κατάλληλων Διαγνωστικών Σταθμών και θα γράψουν το πόρισμα απευθείας στην τρέχουσα εξέταση ή θα το μαγνητοφωνήσουν και η γραμματεία θα κάνει τη δακτυλογράφηση. Στη συνέχεια, το πόρισμα θα επικυρωθεί από το συντάκτη ακτινολόγο ώστε να γίνει η διανομή του στο υπόλοιπο νοσοκομείο με HL7 προς το HIS, μέσω της εφαρμογής κλινικού γιατρού, ενώ μπορεί να εκτυπωθεί, να σταλεί με fax ή ακόμα και με email στον κλινικό γιατρό που αιτήθηκε της εξέτασης.

Οι χρήστες με τα ανάλογα δικαιώματα θα έχουν άμεση πρόσβαση στις εικόνες, καθώς και στα πορίσματα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα PACS/RIS μέσω του ενσωματωμένου web based viewer.

How does it work?
How does it work?

Η πλατφόρμα Enterprise Imaging της AGFA HealthCare για το PACS/RIS βοηθά τους χρήστες με τους παρακάτω τρόπους:

 • Καλύπτει όλη τη ροή εργασίας στο τμήμα Απεικόνισης, από τη λήψη της εικόνας μέχρι τη διανομή των αποτελεσμάτων στους γιατρούς του νοσοκομείου.
 • Υποστηρίζει το σύνολο των πολύπλοκων λειτουργιών που συναντάμε στο σύγχρονο ψηφιακό νοσοκομείο.
 • Περιλαμβάνει ένα εξελιγμένο γραφικό περιβάλλον εργασίας, που είναι διαισθητικό, απαιτεί ελάχιστη εκπαίδευση και επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν πιο αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.
 • Είναι χτισμένο σε μια σύγχρονη και αποδοτική αρχιτεκτονική. Είναι 64 bit και μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε διευθύνσεις μνήμης 64 bit και να εκτελέσει πρόγραμμα σε 64 bit, γεγονός που παρέχει μεγάλη επεκτασιμότητα και απόδοση.
 • Σχεδιασμένο για αυξημένη λειτουργικότητα, προσφέρει συνεχείς αναβαθμίσεις λογισμικού, που εγκαθίστανται αυτόματα ή με την παρέμβαση του χρήστη, ώστε το σύστημα να είναι πάντα ενημερωμένο με τις τελευταίες εκδόσεις του λογισμικού. Οι αναβαθμίσεις απαιτούν ελάχιστο χρόνο ακινητοποίησης. Ο Enterprise Imaging Client εγκαθίσταται και αναβαθμίζεται αυτόματα.
 • Διαθέτει ενιαία βάση δεδομένων για PACS/RIS, ομιλία και το μηχανισμό διασύνδεσης.
In which sectors?
In which sectors?
 • Νοσοκομεία
 • Κλινικές
 • Φορείς πρόνοιας
 • Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
 • Ευρύτερος δημόσιος τομέας 
 • Ιδιωτικός τομέας

Το Enterprise Imaging διαθέτει:

 • Αυτόματη λειτουργία: Η εφαρμογή αυτοματοποιεί διαδικασίες στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μειώνοντας στο ελάχιστο τους απαραίτητους χειρισμούς εκ μέρους των χρηστών ώστε να βελτιώνει την παραγωγικότητα και να ευνοεί τη γρήγορη άντληση πληροφοριών. 
 • Υποστήριξη αποτελεσματικής διαδικασίας: Οι χρήστες ξοδεύουν τον ελάχιστο δυνατό χρόνο σε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και επικεντρώνονται στον έλεγχο των εγγράφων και των διαδικασιών. 
 • Εύρος εφαρμογής: Δίνει τη δυνατότητα κάλυψης όλων των ετερογενών αναγκών μηχανοργάνωσης με μία ενιαία λύση.
 • Εξέταση: Η πλατφόρμα RIS της AGFA HealthCare δημιουργεί λίστες εργασίας για τους ακτινολόγους, τους τεχνολόγους και το υπόλοιπο προσωπικό, που είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία και εκτέλεση των εξετάσεων. Όταν η λήψη των εικόνων στη διαγνωστική μονάδα ολοκληρωθεί, ο χειριστής στέλνει την εξέταση στο PACS μέσω του πρωτοκόλλου DICOM Store. 
 • Διάγνωση: Οι ακτινολόγοι θα διαγνώσουν τις εξετάσεις μέσω κατάλληλων Διαγνωστικών Σταθμών και θα γράψουν το πόρισμα απευθείας στην τρέχουσα εξέταση ή θα το μαγνητοφωνήσουν και η γραμματεία θα κάνει τη δακτυλογράφηση. Στη συνέχεια, το πόρισμα θα επικυρωθεί από το συντάκτη ακτινολόγο ώστε να γίνει η διανομή του στο υπόλοιπο νοσοκομείο με HL7 προς το HIS, μέσω της εφαρμογής κλινικού γιατρού, ενώ μπορεί να εκτυπωθεί, να σταλεί με fax ή ακόμα και με email στον κλινικό γιατρό που αιτήθηκε της εξέτασης.
 • Ενημέρωση: Οι χρήστες με τα ανάλογα δικαιώματα έχουν άμεση πρόσβαση στις εικόνες, καθώς και στα πορίσματα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα PACS/RIS μέσω του ενσωματωμένου web based viewer.
Get started with AGFA PACS/RIS today.
SCHEDULE A DEMO