Νέες εφαρμογές ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™ MedInfo MPR & ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™ Medinfo Hub

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της εφαρμογής ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™ MedInfo MPR. Πρόκειται για λογισμικό Ιατρικού Φακέλου-Αρχείου το οποίο ανήκει στην οικογένεια εφαρμογώνΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™MedInfo και αντλεί την ονομασία του από την έννοια του Master Patient Record (MPR). Στόχος του είναι η συλλογή και ομοιογενής διαχέιριση και παρουσίαση στοιχείων με επίκεντρο τον Ασθενή. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να προέρχονται από διαφορετικές πηγές και να έχουν διαφορετικό χαρακτήρα (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, οικονομικό κλπ). Επίσης, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της εφαρμογής ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™ Medinfo Hub Πρόκειται για λογισμικό το οποίο ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών του ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™SOA. Αντλεί αρχές και προσεγγίσεις από την αμερικάνικη πρωτοβουλία Blue Button Initiative, που αφορά στην ασφαλή διακίνηση ιατρικών δεδομένων και στο δικαίωμα των ασθενών για απροβλημάτιστη πρόσβαση στον ιατρικό τους φάκελο. Σε συνδυασμό με το MedInfo MPR, αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση διασφάλισης της αναγκαίας υποδομής διαλειτουργικότητας, ώστε να μπορεί η εκάστοτε Μονάδα Υγείας να λειτουργεί και ως “πάροχος” (provider), αλλά και ως “καταναλωτής” (consumer) ιατρικών δεδομένων συμμετέχοντας σε πληθώρα δικτύων