Λειτουργία Ολοκληρωμένου Ιατρικού Φακέλου, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων

Ημερίδα Ενημέρωσης
Αμφιθέατρο Γ.Ν.Π.Α «Π. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
Λειτουργία Ολοκληρωμένου Ιατρικού Φακέλου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐα Κυριακού»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση στο Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐα Κυριακού την Τετάρτη 1 Μαρτίου, σχετικά με τα νέα εργαλεία τα οποία έχει δημιουργήσει η Computer Solutions για την καλύτερη διαχείριση τόσο της διοικητικής πληροφορίας όσο και της ιατρικής πληροφορίας, πάντα με επίκεντρο τον Ασθενή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Παρουσίαση Ιατρο-νοσηλευτικού Φακέλου
Αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων λειτουργιών του εγκατεστημένου Πληροφοριακού Συστήματος

Παρουσίαση ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™ MedInfo
Νέο εργαλείο για τον ιατρό με τίτλο «MedInfo», για τη συλλογή και ομοιογενή διαχείριση και παρουσίαση στοιχείων με επίκεντρο τον Ασθενή.

Παρουσίαση MedInfoBook
Το MedInfoBook είναι ένα εργαλείο που επιστρέφει τον έλεγχο των δεδομένων υγείας στον άμεσα ενδιαφερόμενο, τον πολίτη, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις πλέον σύγχρονες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να διαχειριστεί με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τις παραμέτρους της υγείας του, καθώς και αυτής των (ενδεχομένως) εξαρτημένων από αυτόν αγαπημένων του προσώπων (παιδιά, κλπ).