Διασύνδεση Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών με ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Νοσοκομείου ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™ έχει πλέον τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με το σύστημα ΕΘΝΟcredits της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες εντολών πληρωμής προς πιστωτές (προμηθευτές, εργαζόμενους κ.λπ.).

Πιο συγκεκριμένα, οι οικονομικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου που χρησιμοποιούν το Οικονομικό Υποσύστημα FINANCE, με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών (usb tokens) μπορούν να:
Διαχειρίζονται αυτόματα τις μαζικές εντολές πληρωμής – μεταφοράς ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών Φορέα και Συναλλασσόμενων.

Ενσωματώνουν στην εφαρμογή τα extrait της τράπεζας για γρήγορη και σωστή συμφωνία ταμείου.
Αντικαταστήσουν πλήρως τη γραφειοκρατική και χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης και διακίνησης επιταγών.