ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιλέγουμε προσεχτικά την τεχνολογία στην οποία βασίζονται τα προϊόντα μας και επενδύουμε κατά μέγιστο βαθμό στο προσωπικό μας, παρέχοντάς τους την απαραίτητη τεχνογνωσία, έχοντας υπόψη ότι τα προϊόντα μας διαθέτουν μια ευρεία γκάμα (ποικιλία) από στόχους – επιδιώξεις που πρέπει να επιτύχουν.

 • Υποστήριξη και βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών των πελατών μας

 • Διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ευελιξίας, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι τρέχουσες και οι μελλοντικές οργανωτικές αλλαγές.

 • Ενσωματώνοντας την εξελιγμένη τεχνολογία και επιβεβαιώνοντας την συμβατότητα και την μέγιστη εκμετάλευση των υποδομών των συστημάτων μας, δίνουμε την εικόνα μιας μοντέρνας και σύγχρονης επιχείρησης.

 • Χρήση – αξιοποίηση ανοιχτών προτύπων

Η εταιρεία μας, μεταφράζοντας με τον σωστό τρόπο τις τάσεις της αγοράς και του βιομηχανικού τομέα γενικότερα, προχώρησε σε μια πρωϊμη απόφαση, να επενδύσει στην ολοκληρωτική ανακατασκευή των λογισμικών εφαρμογών της, ως προς την κεντρική αρχιτεκτονική τους, και την τεχνολογία διαδικτύου, έτσι ώστε, σήμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό των λογισμικών εφαρμογών της (των βασικών – κεντρικών εφαρμογών της) να είναι δικτυακές εφαρμογές δεύτερης γενιάς, τελευταίας τεχνολογίας.

Την τελευταία δεκαετία εμφανίστηκαν μεθοδολογίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από τους εμπνευστές τους ως ευέλικτες (Agile Software Development Methods), επιχειρώντας να βελτιώσουν και κυρίως να «καλύψουν» τα προβληματικά σημεία των «παραδοσιακών» μεθόδων. Οι θεμελιώδεις αξίες αυτών των μεθοδολογιών περιγράφονται στο Agile Software Development Manifesto (www.agilemanifesto.org) το οποίο εκδόθηκε από μια ομάδα ειδικών του χώρου το 2001:

Άνθρωποι και αλληλεπιδράσεις πάνω από διαδικασίες και εργαλεία : Η αξία αυτή τονίζει τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην ανάπτυξη λογισμικού. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές των ευέλικτων μεθοδολογιών, οι άνθρωποι πρέπει να ενθαρρύνονται να αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους χωρίς να περιορίζονται από διαδικασίες και εργαλεία που τους επιβάλλεται να χρησιμοποιούν. Η άποψη αυτή αναφέρθηκε πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του ’80 από τους DeMarco και Lister στο βιβλίο τους Peopleware (DeMarco and Lister, 1987).

Λειτουργικό Λογισμικό πάνω από λεπτομερή τεκμηρίωση: Ο βασικός στόχος της ανάπτυξης λογισμικού είναι αυτή ακριβώς η παράδοση λειτουργικού και χωρίς σφάλματα λογισμικού. Έχοντας στο μυαλό ότι ο βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη λειτουργικού λογισμικού, κάθε ομάδα έργου πρέπει να ορίσει, κατά περίπτωση, ποια «ποσότητα» τεκμηρίωσης είναι αναγκαία και απαραίτητη.

Συνεργασία με τον πελάτη πάνω από τη διαπραγμάτευση συμβολαίων: Οι μέρες που οι προγραμματιστές ετοίμαζαν τα έγγραφα με τις αναλυτικές προδιαγραφές του συστήματος, ζητούσαν από τον πελάτη να τα υπογράψει και επέστρεφαν μετά από μια σημαντική χρονική περίοδο για να εγκαταστήσουν το νέο σύστημα, έχουν περάσει. Το να κρατά κανείς τον πελάτη σε απόσταση, μειώνει την ποιότητα του συστήματος και αυξάνει τον κίνδυνο αποτυχίας του έργου. Μεγιστοποιώντας τη συνεργασία πελάτη και ομάδας ανάπτυξης κερδίζουν και τα δύο μέρη. Με τον τρόπο αυτό, και οι «τεχνικοί» δεν χρειάζεται να υποθέτουν πράγματα σχετικά με τις απαιτήσεις του πελάτη, και ο πελάτης αποκτά στο τέλος ένα σύστημα που καλύπτει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό (ιδανικά ίσως και απόλυτα) τις ανάγκες του.

Αντίδραση στην αλλαγή πάνω από την πιστή εφαρμογή ενός πλάνου : Αναμφισβήτητα, η ύπαρξη πλάνου κατά την υλοποίηση ενός έργου μπορεί να βοηθήσει στην καταγραφή και ανάδειξη κάποιων κρίσιμων και σημαντικών θεμάτων που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Ταυτόχρονα όμως είναι σημαντικότερο να γίνει κατανοητό από τους εμπλεκόμενους στο έργο ότι οποιαδήποτε απόκλιση από το πλάνο είναι «φυσιολογική» και πρέπει να γίνεται αποδεκτή.

Αρχές
 • Μεγαλύτερη προτεραιότητά μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη μέσω της πρόωρης και συνεχούς παράδοσης λειτουργικού / χρήσιμου λογισμικού.

 • Αλλαγές στις απαιτήσεις είναι καλοδεχούμενες, ακόμα και σε τελικά στάδια της ανάπτυξης. Οι ευέλικτες μεθοδολογίες «τιθασεύουν» τις αλλαγές προς όφελος του πελάτη.

 • Απαραίτητη η συχνή παράδοση λειτουργικού λογισμικού σε χρονικά διαστήματα από μερικές εβδομάδες μέχρι μερικούς μήνες, με προτίμηση στα μικρότερα διαστήματα.

 • Στελέχη του πελάτη και «τεχνική» ομάδα έργου δουλεύουν μαζί σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

 • Τα έργα υλοποιούνται από στελέχη που έχουν κίνητρο. Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να παροτρύνεται, μέσω της παροχής του εργασιακού περιβάλλοντος και της συνεχούς υποστήριξης που χρειάζεται.

 • Ο αποδοτικότερος τρόπος μεταφοράς πληροφορίας προς, αλλά και μέσα στην ομάδα ανάπτυξης είναι η κατά πρόσωπο συνομιλίες και συναντήσεις.

 • Η λειτουργικότητα του λογισμικού είναι ο πρωταρχικός δείκτης εξέλιξης του έργου.

 • Οι ευέλικτες μεθοδολογίες συμβάλλουν σε μία αειφόρο διεργασία ανάπτυξης. Όλοι οι συμμετέχοντες στο έργο πρέπει να έχουν την ικανότητα να διατηρούν έναν σταθερό ρυθμό επ’ αόριστον.

 • Συνεχής προσήλωση πρέπει να δίνεται στην τεχνική αρτιότητα και στον καλό σχεδιασμό

 • Η απλότητα είναι ουσιώδης.

 • Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να έχει την ικανότητα αυτο-διαχείρισης.

 • Η ομάδα ανάπτυξης αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της σε τακτά διαστήματα και προσαρμόζει τη «συμπεριφορά» της ανάλογα

PHP

 

LARAVEL

 

PHALCON

 

NODE.JS

 

JAVA

 

Oracle Application Server

 

Oracle Fusion Middleware

 

Ajax

 

jQuery

 

Ember.js

 

Oracle Database

 

MySQL

 

Windows

 

Linux

 

VMware

 

Android

 

iOS

 

PhoneGap

 

Apache CORDOVA™