ΕΡΓΑ

Είτε έχετε κάποιο σχέδιο στο μυαλό σας, δευτερεύουσας σημασίας, είτε θέλετε να πραγματοποιήσετε κάποιο μεγαλεπίβολο επιχειρηματικό σχέδιο, στα πλαίσια της τεχνολογίας Πληροφοριών και επικοινωνιών ή ανάπτυξης λογισμικού, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας για την ικανοποίηση των αναγκών σας.

Στον σημερινό κόσμο της Τεχνολογίας Πληροφοριών και επικοινωνιών, η COMPUTER SOLUTIONS είναι η προτιμώμενη επιλογή σας, ένας συνδυασμός παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, εφαρμογών λογισμικού και ανάπτυξης ευέλικτων επιχειρηματικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας σε εύλογο χρόνο, οικονομικά αποδοτικές εργασίες (μελέτες – έργα), καθώς η μεθοδολογία της εταιρείας διασφαλίζει το γεγονός ότι, το τελικό αποτέλεσμα, πέρα από τις απαιτούμενες προδιαγραφές, θα έχει την αποδοχή όλων των ενδιαφερομένων, σύμφωνα πάντα με τις πραγματικές σας ανάγκες.

Παρακάτω επισυνάπτεται επισκόπηση μέρους των εργασιών – μελετών της COMPUTER SOLUTIONS :

Ανάπτυξη & Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού

Αντικείμενο του έργου ήταν η αγορά πληροφοριακών συστημάτων λογισμικού και η παροχή όλων των απαιτουμένων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διασύνδεση και υποστήριξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος. Το έργο διήρκησε 21 μήνες και υλοποιήθηκε σε 7 φάσεις

ΠΕΛΑΤΗΣ
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Υγεία & Πρόνοια
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
22 Μήνες
IMPLEMENTATION SCOPE
26 Πόλεις
20 Θεραπευτικά Προγράμματα
177 Υπηρεσίες
70 Σημεία
500 Χρήστες
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1,498,600.00€
CS ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FINANCE
PAYROLL
PERSONNEL
WELFARE RECORD
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Portal
eAdvice
eLearning
Research
MIS/B.I.
Teleconference
Πληροφοριακό Σύστημα του Πε.Σ.Υ.Π. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Αντικείμενο του έργου ήταν η αγορά πληροφοριακών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού και η παροχή όλων των απαιτουμένων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διασύνδεση και υποστήριξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Υγείας.

ΠΕΛΑΤΗΣ
4η Υγειονομική Περιφέρεια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νοσοκομεία Υγεία & Πρόνοια
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
56 Μήνες
IMPLEMENTATION SCOPE
1 Υγειονομική Περιφέρεια
6 Νοσοκομεία
15 Κέντρα Υγείας
10 Περιφερειακά Ιατρεία
720 Χρήστες
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2,200,250.00€
CS ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ASCLEPIOS
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
MIS/B.I.
Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Υγείας του Α΄ Περιφερειακού Συστήματος Υγείας & Πρόνοιας Αττικής

Αντικείμενο του έργου ήταν η αγορά πληροφοριακών συστημάτων λογισμικού και η παροχή όλων των απαιτουμένων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διασύνδεση και υποστήριξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος. Το έργο διήρκησε 24 μήνες και χωριζόταν σε δύο τμήματα.

ΠΕΛΑΤΗΣ
1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νοσοκομεία Υγεία & Πρόνοια
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
49 Μήνες
IMPLEMENTATION SCOPE
1η Υ.Πε.
10 Νοσοκομεία
1.050 Χρήστες
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4,180,000.00€
CS ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
MIS/B.I.
Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εκσυγχρονισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αντικείμενο του έργου ήταν η αγορά πληροφοριακών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού και η παροχή όλων των απαιτουμένων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διασύνδεση και υποστήριξη λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των Κεντρικών Υπηρεσιών Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και όλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Επιτρόπου ανά την Ελλάδα.

ΠΕΛΑΤΗΣ
Ελεγκτικό Συνέδριο της Ελλάδος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δημόσιο & Κρατικοί Οργανισμοί
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
48 Μήνες
IMPLEMENTATION SCOPE
78 Σημεία
144 Υπηρεσίες Επιτρόπου
900 Χρήστες
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
8,509,830.00€
CS ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Προληπτικός Έλεγχος
Κατασταλτικός Έλεγχος
Τράπεζα Νομικού Περιεχομένου
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Portal
eProtocol