ΠΕΛΑΤΕΣ

Κλάδος Εξειδίκευσης:
HOSPITALS & CLINICS
Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας "Κωνσταντοπούλειο"
Λεπτομέρειες
Νοσοκομείο Πάιδων Αθηνών "Παν. και Αγλαϊας Κυριακού"
Λεπτομέρειες
Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης
Λεπτομέρειες
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΕΛΠΙΣ"
Λεπτομέρειες
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Λεπτομέρειες
Γενικό Νοσοκομείο Κονοτηνής "Σεισμανόγλειο"
Λεπτομέρειες
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας "Κουτλιμπάνειο - Τριανταφύλλειο"
Λεπτομέρειες
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου "Αχιλλοπούλειο"
Λεπτομέρειες
Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου
Λεπτομέρειες