ΠΕΛΑΤΕΣ

Κλάδος Εξειδίκευσης:
Υγεία & Πρόνοια
1η Υγειονομική Περιφέρεια
Λεπτομέρειες
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Λεπτομέρειες
6η Υγειονομική Περιφέρεια
Λεπτομέρειες
ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Πειραιά
Λεπτομέρειες
ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Αθήνας
Λεπτομέρειες
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
Λεπτομέρειες
Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
Λεπτομέρειες