ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H COMPUTER SOLUTIONS ABEE ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1987 σαν αποτέλεσμα της συνεργασίας ειδικών στον χώρο της Πληροφορικής Χώρου Υγείας.

Η COMPUTER SOLUTIONS είναι εταιρεία λογισμικού με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της Πληροφορικής, αναπτύσσοντας προϊόντα, εφαρμόζοντας λύσεις και προσφέροντας υπηρεσίες, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών και συνεργατών της.

Επί του παρόντος, με ένα πελατολόγιο που΄αποτελείται από περισσότερα από 30 Δημόσια Νοσοκομεία και περισσότερες από 100 Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και με ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ HOSPITAL), το οποίο καλύπτει όλα τα λειτουργικά μέρη ενός σύγχρονου Ινστιτούτου Υγείας.

Η COMPUTER SOLUTIONS είναι αυθεντία στην παροχή προϊόντων Πληροφορικής χώρου Υγείας στην Ελλάδα, ικανή στο να αναπτύσσει και να υποστηρίζει εκτενώς προϊόντα ΙΤ και WEB / Cloud λύσεις, με επιδέξιους χειρισμούς και μεθοδολογία, εξελιγμένη τεχνολογία, υψηλών προδιαγραφών εξοπλισμό σε συνδυασμό με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, στα πλαίσια μιας σθεναρής ΗL7 / SOA πλατφόρμας.

Αξιοπιστία, ευελιξία και δύναμη είναι οι λόγοι που αρκετές επιχειρήσεις διαλέγουν την COMPUTER SOLUTIONS για τις ανάγκες τους στα πλαίσια της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας. Στηριζόμενοι σε αυτές τις τρεις αξίες, έχουμε εξελιχθεί ως η απόλυτη λύση στην επιλογή αναρίθμητων συνειδητοποιημένων επιχειρηματιών στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΙΤ).

Αυτές οι λύσεις έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποτελούν κομμάτι της επαγγελματικής σας υποδομής και έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε να αναπτύσσονται – εξελίσσονται παράλληλα με την επιχείρησή σας. Είτε αφορά λογισμικό που ήδη έχει αναπτύξει η εταιρεία μας΄, είτε λογισμικό ειδικής κατασκευής (κατά παραγγελία), μπορείτε να εμπιστευτείτε την COMPUTER SOLUTIONS και τις υπηρεσίες της, όσον αφορά τον έλεγχο, την σταθερότητα αλλά και την βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας.

1987

Ίδρυση της COMPUTER SOLUTIONS ΕΠΕ

1990

Στρατηγική συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» για την ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου.

1995

Πιλοτική εφαρμογή Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.

1997

Πιλοτική εφαρμογή του Νοσηλευτικού φακέλου Ασθενούς στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

1998

Πιστοποίηση της εταιρείας COMPUTER SOLUTIONS σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς πρότυπου ποιότητας ISO 9001

1999

Mετατροπή νομικής μορφής της εταιρείας από Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία και μεταφορά της σε νέο ιδιόκτητο κτίριο.

2000

Επανασχεδιασμός προϊόντων και τεχνολογιών σύμφωνα με τις προδια- γραφές των τεχνολογιών 3ης γενιάς

2001

Incorporation of Lab Information System to ASCLEPIOS™ suite

2005

Επέκταση – ανάπτυξη ΙΤ προϊόντων

2007

Επανασχεδιασμός προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των τεχνολογιών 4ης γενιάς (Web/Internet)

2009

Παροχή λύσεων για Βιομηχανικές και Ιδιωτικές επιχειρήσεις

2012

Υιοθέτηση agile μεθοδολογιών, αναδιάρθρωση της διαδικασίας Παραγωγής/Ανάπτυξης

2015

Cloud & SaaS λύσεις

Η σημαντική επιτυχία της COMPUTER SOLUTIONS βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Η επίτευξη των στόχων της εταιρείας βασίζεται αποκλειστικά στο έμπειρο και ειδικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της.

Η COMPUTER SOLUTIONS, σαν εργοδότης ίσων ευκαιριών, ακολουθεί ένα αντικειμενικό σύστημα επιλογής προσωπικού, βασισμένο στην ακαδημαϊκή μόρφωση του υποψήφιου, στην αναλυτικη σκέψη του, την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία, την ικανότητα συνεργασίας αλλά και την δυνατότητα ανάληψης νέων καθηκόντων.

Η φιλοσοφία της COMPUTER SOLUTIONS εστιάζεται πάνω στην ιδέα της «δια βίου μάθησης» του προσωπικού της, προσελκύοντας ένα υψηλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Γενικότερα, η εταιρεία προσφέρει στο προσωπικό της συστηματική εκπαίδευση, αυτή ακριβώς που απαιτεί η ανάλογη θέση. Πρόσθετα, η COMPUTER SOLUTIONS αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες στην μετάδοση γνώσεων βασισμένων στην έρευνα και στην αρωγή των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας COMPUTER SOLUTIONS είναι να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα, συστήματα (εφαρμογές) και υπηρεσίες, οι οποίες όχι μόνο να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών της αλλά και τις προσδοκίες των εργαζομένων και των μετόχων της.

Η COMPUTER SOLUTIONS είναι προσηλωμένη στο να διευθύνει την επιχείρησή της με έναν περιβαντολλογικά αξιόπιστο και βιώσιμο τρόπο, διασφαλίζοντας την πρόληψη ρύπανσης, παρέχοντας άριστες συνθήκες εργασίας και τέλος, φροντίζοντας το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, στο οποίο πιστοποιήθηκε η COMPUTER SOLUTIONS, επιβεβαιώνει – διασφαλίζει τις ανωτέρω αναφερόμενες αρχές και συμμορφώνεταιο με τα ΙSO 9001:2015, ISO 27001:2013. Πρόσθετα, το εν λόγω Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας συμμορφώνεται με την αντίστοιχη Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, συνεκτιμώντας Διεθνή Συνέδρια, σχετικά με περιβαντολλογικά, κοινωνικά θέματα, θέματα υγείας και ασφάλειας.

Η COMPUTER SOLUTIONS είναι αφοσιωμένη στο να συνεχίζει να βελτιώνει τις αποδόσεις (αποτελέσματα) του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στα πλαίσια περιοδικών ελέγχων αλλά και επαναπροσδιορίζοντας τους επαγγελματικούς σκοπούς και στόχους της, διασφαλίζοντας έτσι τις σχέσεις της με τις γενικότερες δραστηριότητες των οργανισμών, συμβαδίζοντας πάντα με τις αρχές και τους κανόνες της εταιρείας.

Η εταιρεία COMPUTER SOLUTIONS είναι προσηλωμένη στην διάκριση - υπεροχή της, έχοντας αφοσιωθεί στους πελάτες – συνεργάτες της.

Ο πυρήνας των αρχών της εταιρείας μας στον τομέα των υπηρεσιών βασίζεται στο απόφθεγμα: «Ο πέλάτης βρίσκεται πάντα σε προτεραιότητα».

Το ειδικευμένο προσωπικό μας, αναλυτές, παραγωγοί, μηχανικοί λογισμικού, ειδικοί τεχνικοί υποστήριξης και σύμβουλοι, έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν στενά με τους πελάτες έτσι ώστε να διασφαλίσουν (εξασφαλίσουν) το γεγονός ότι η συνεργασία με την COMPUTER SOLUTIONS επιφέρει αμοιβαία ευεργετικά επιχειρηματικά οφέλη. Το όραμά μας είναι να διατηρήσουμε και να ενδυναμώσουμε την διαχείριση της εταιρείας σε βασικούς τομείς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, σε συνδυασμό με νέες δυναμικές επεκτάσεις της , προσφέροντας:

  • Λογισμικό εφαρμογών τελευταίας τεχνολογίας

  • Καινοτόμες εφαρμογές

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού κύρους

  • Τακτικές αξιολογήσεις προόδου, σύμφωνα με τις θέσεις – απόψεις των πελατών – συνεργατών της εταιρείας